Milchtest


Milchtest


Dokumenty do pobrania
Milchtest broszura

Opis

Michtest MT to mikrobiologiczny test do wykrywania inhibitorów w mleku o dużej wrażliwości, przez co możliwe jest zbadanie obecności inhibiotorów i wszystkichantybiotyków istotnych na poziomie MRL jak: betalaktamy, tetracykliny, makrolidy,aminogikozydy, sulfonamidy, trimetoprim i inne. Milchtest MT można stosować do badania mleka krowiego, owczego i koziego, mleka surowego, jak i poddanegoobróbce termicznej, jak również mleka w proszku.
Specjalnie dla producentów mleka oferujemy Milchtest MT 25 FARM, z kolei dla dużych zakładów i dla zakładów przerabiających mleko, oferujemy test ampułkowy MT 50 i MT 100. Elastyczne płytki MT 96 FP polecamy przy badaniu większej liczby prób w laboratoriach badania mleka i kontroli jakości.

Zestaw do przeprowadzania pojedynczych badań mikrobiologicznych. Zestaw zawiera 25, 50 lub 100 fiolek testowych z pożywką. do zestawu MT25 FARM dołączone są nie kapiące pipetki do pobrania dokładnie 100 μl mleka. Każda fiolka może zostać użyta do jednego testu.