Fotometr płomienienowy M 420


Fotometr płomienienowy M 420


Dokumenty do pobrania
Broszura

Opis

Fotometr         M 420  Nr  kat .         47542100

W porównaniu z modelem 410 wprowadzono szereg modyfikacji umożliwiających automatyzację pracy z fotometrem. Aparat może jednocześnie oznaczać dwa pierwiastki, posiada wbudowany linearyzator.

Sherwood model 420 można dodatkowo wyposażyć w autosampler M860 służący do automatycznego podawania prób oraz dilutor M805 służący do automatycznego rozcieńczania próbek (przydatny zwłaszcza przy zastosowaniach medycznych). Zasilanie powietrzem o odpowiednich parametrach zapewniają oryginalne kompresory M851/M855. 

Cechy :

  • optymizacja płomienia i kalibracja automatyczna,  obsługa aparatu jest prosta.
  • aparat może pracować w trybie referencyjnym: z litem (Li) obecnym w rozpuszczalniku, dzięki czemu uzyskuje się niezwykle stabilne odczyty.  Lit można oznaczać jednocześnie z K lub Na.
  • wyniki są przedstawiane na wyświetlaczach, mogą być również wydrukowane (drukarkę można podłączyć via RS 232). Na wydruku znajdą się również kody błędów oraz inne informacje diagnostyczne.
  • praca w trybie Peak lub w trybie ciągłym 
  • urządzenie współpracuje z oprogramowaniem BlueNotes 420

W standardowym wyposażeniu wraz z fotometrem M420 dostarczamy roztwory wzorcowe 1000 ppm Na/K/Li [6 x 100 ml], wewnętrzną redukcję ciśnienia (drugiego stopnia), węże do kompresora, bezpieczniki, przewód zasilania, nebulizer, zestaw do oczyszczania nebulizera, zapasową uszczelkę.

Dane techniczne:

Koncentracja próbki  :                   Na 0.5 – 20 ppm 

                                                      K 0.5 - 20 ppm 

                                                      Li 0.0 - 20 ppm 

Minimalny poziom detekcji:           Na 20 ppb; K 20 ppb; Li 50 ppb (3x powyżej szumu)

Powtarzalność (odchylenie):         poniżej 0,5% dla 20 prób 10 ppm przy zastosowaniu referencyjnego Li ,  poniżej 1 % bez wzorca                                               

Szybkość analizy :                       15 - 60 sekund zależnie od ustawień użytkownika    

Interferencja:                               poniżej 0.5% dla Na, K, Li 

Warunki pracy :                           10 °C do 35°C , wilgotność do 85% przy 35C

Wymiary :                                    510 x 390 x 345 mm

Waga :                                         9.5 kg