Fotometr płomienienowy M 425


Fotometr płomienienowy M 425


Dokumenty do pobrania

Opis

Fotometr         M 425  Nr  kat .         47542500

 Nowy dwukanałowy fotometr płomieniowy do oznaczeń Na, K, Ca. Urządzenie pracuje w trybie referencyjnym z litem obecnym w rozpuszczalniku dzięki czemu Użytkownik otrzymuje niezwykle stabilne odczyty.  Sherwood model 425 można dodatkowo wyposażyć w autosampler służący do automatycznego podawania prób oraz dilutor – służący do automatycznego rozcieńczania próbek (przydatny zwłaszcza przy zastosowaniach medycznych).  Zapłon i optymizacja płomienia jest w pełni automatyczna.

Model M425 ma wyjśćie RS 232 do podłączania drukarki lub komputera dzięki któremu umożliowiona jest współpraca z  oprogramowaniem BlueNotes420.

Wprowadzone ostanio  modyfikacje optyczne redukują znany problem interferencji sodu przy oznaczeniu wapnia. Dotychczas poziom zakłóceń wynosi 4 % a w nowo wyprodukowabych urządzeniach sprowadzono te wartość do poniżej 1 % dla próbek zawierających równe stężenia sodu i wapnia. 

Cechy:

  • wbudowany program operujący zerowaniem, kalibracją i pomiarem prób

  • równoczeny pomiar dwóch z czterech pierwiastków ( Na, K. Ca i/lub Li )

  • linearyzacja odczytów sodu dla zakresu 0,5 do 20ppm

  • możliwość korzystania z funkcji wewnętrznego wzorca litu dla polepszenia precyzji pomiarów

  • automatyczny zapłon i optymalizacja  płomienia

  • zabezpieczenie optyczne wykrywające brak płomienia lub niskie ciśnienie powietrza powodujące odcięcie dopływu paliwa

  • dwa cyfrowe wyświetlacze z wartościami kalibracji i danymi pomiaru  dla każdego kanału osobno, wyjście analogowe dla rejestratorów wykresów lub  niektórych analizatorów on-line/​

  • dostęp do komory mieszania i modułu palnika nie wymagający  dodatkowych narzędzi 

  • wyjście RS232 dla drukarki szeregowej 

Dane techniczne:

Koncentracja próbki:                 Na 0.5 - 20.0 ppm 

                                                  K 0.5 - 20.0 ppm 

                                                  Li 0.0 - 20 ppm 

                                                  Ca 5.0 – 100 ppm

Minimalny poziom detekcji:       Na 20 ppb; K 20 ppb; Li 50 ppb, Ca 0.2 ppm

Powtarzalność  (odchylenie):    poniżej 0,5% dla 20 prób 10 ppm przy zastosowaniu ref. Li

                                                  poniżej  1% bez trybu ref. Li        

Interferencja:                             poniżej 0.5% dla Na, K, Li , Na przy oznaczeniach Ca mniej niż 1 % dla równych stężeń 

Wartości wyświetlane :             Na    0.00 -9.99; 10.0- 199.9

                                                  K      0.00 -9.99; 10.0- 199.9

Li     0.00 -9.99; 10.0- 199.9

Ca    0.00 -9.99; 10.0- 199.9

 

Szybkość analizy :                  pomiędzy 15 - 60 sekund zależnie od ustawień użytkownika 

Warunki pracy :                      10 °C do 35°C , wilgotność do 85% przy 35C

Złącza:                                    RS232

Wymiary :                               510 x 390 x 345 mm

Waga :                                    9.5 kg