Dilutor M805


Dilutor M805


Dokumenty do pobrania

Opis

Model M 805 dilutora  może wspólpracować ze wszystkimi modelami fotometrów płomieniowych firmy Sherwood Scientific LTD..Wykorzystuje dwa sprzęgniete ze sobą  mechanizmy pompowania , po jednym dla próbki i rozpuszczalnika  tak by zapewnić stały współczynnik rozcieńczenia. 

Współczynnik 200 :1 jest stosowany do rozcieńczeń Na i K w próbkach medycznych oraz 50:1 dla klinicznych próbek Li .

Podczas pracy z modelami M420 i M 425 dilutor automatycznie pobiera wewnętrzny wzorzec Li ( tryb referencyjny ) w stężeniu optymalnym; lub w trybie referencyjnym z Cs dla modelu M420Cs. 

Cechy urządzenia:

  • podwójny rotor dla powtarzalności rozcieńczeń 
  • pompa perystaltyczna 
  • bezpośredni pobór  próby z  naczynia
  • niezawodność działania