Autosampler M860


Autosampler M860


Dokumenty do pobrania

Opis

Model M 860 Autosamplera może wspólpracować z fotometrami M420 M 425 i M 425 Cs na zasadzie dwukierunkowej komunikacji .

Kontrola sprawowana jest z poziomu fotometru płomieniowego. Ta współpraca jest możliwa również z poziomu oprogramowania BlueNotes 420 czy  BlueNotes 420 zgodnego z regulacjami 21 CFR Part 11 .

Fotometr M410 do współpracy z Autosamplerem wymaga interfesju cyfrowego i oprogramowania BlueNotes 410.

Po wprowadzeniu szeregu usprawenień w roku 2019 urządzenie oferuje dodatkową funkcję  płukania po wzorcu i po próbce badanej w połączeniu ze zwiększoną elastycznością czasu poboru próby. Poprawiono solidność konstrukcji.

Cechy produktu:

  • talerz na 40 próbek
  • osobne pozycje dla próby ślepej i wzorca
  • zaprojektowany do wspólpracy ze wszystkimi modelami fotometrów Sherwood Scientific ( poza M 360)
  • może pracować z lub bez dilutowa M 805 
  • wspólpraca z pakietami oprogramowania  BlueNotes 410 i 420