Oprogramowanie BlueNotes


Oprogramowanie BlueNotes


Dokumenty do pobrania

Opis

W ofercie znajdują się trzy wersje oprogramowania du\edykowane  dla fotometru M 410 , M 420/M425 oraz dla wersja orpogramowania dla M420/ 425/420Cs zgodna z regulacjami 21 CFR Part 11 .

Oprogramowanie BluNotes 410  dla modelu fotometru M410.

Program umożliwia zbiór danych ich przechowywanie, opracowywanie i generowanie raportów. Operacje widoczne są w jednym oknie.

Cechy :

 • raport zawiera nazwy i numery prób
 • przeprowadzenie wielopunktowej kalibracji z dostosowaniem krzywej
 • automatyczna korekta dryfu
 • zachowanie w pamięci krzywych kalibracyjnych
 • zachowanie metod 
 • archiwizacja wyników 
 • przygotwanie i wydruk profesjonalnych raportów
 • zastosowanie funkcji automatycznego wyboru piku dla uzyskania stabilności odczytów 
 • automatyzacja analiz w połączeniu z Autosamplerem M 860 

Oprogramowanie BluNotes 420  dla modelu fotometru M420/425

Dostarczany bez dodatkowej opłaty wraz z wszystkimi nowymi fotometrami M 420 i M 425. Operacje widoczne są w jednym oknie.

Cechy:

 • raport zawiera nazwy i numery prób
 • przeprowadzenie wielopunktowej kalibracji z dostosowaniem krzywej
 • jednoczesne monitorowanie trzech ( M420 ) lub czterech ( M425) detektorów 
 • wybór Li lub K jako  referencyjnego wzorca wewnętrznego 
 • zachowanie w pamięci krzywych kalibracyjnych
 • zachowanie metod 
 • archiwizacja wyników 
 • przygotwanie i wydruk profesjonalnych raportów
 • zastosowanie funkcji automatycznego wyboru piku dla uzyskania stabilności odczytów 
 • automatyzacja analiz w połączeniu z Autosamplerem M 860 

Oprogramowanie BluNotes 420  dla modelu fotometru M420/425/420Cs zgodne z regulacjami 21 CFR Part 11 .

Ten rodzaj oprogramoania został stworzony aby obróbka danych pomiarowych spełniała wymogi  normy 21 CFR Part 11.

Cechy:

 • trzypoziomowy system dostępu ( operator, nadzorca, administrator)
 • indywidualne nazwy użytkownika, indywidualne hasła dla każdego z nich 
 • ścieżka audytu zapisuje wszystkie czynności ze szczegółową informacją dotyczącą użytkownika oraz wersji oprogramowania ;wersji Windows oraz ID komputera, celem zapewnienia identyfikowalności i odpowiedzialności 
 • solidny , dokumentujący manipulacje system plików danych , niedostępny dla użytkowników nie posiadających wyższych uprawnień Windows
 • dokumetujący manipulacje format danych użytych do analizy wyniku , konfiguracji systemu oraz plików metod celem zapewnienia spójności danych 
 • automatycznie generowane raporty analiz w formacie PDF dostarczają wyczerpujące podsumowani wszystkiej informacji odnoszącej się do przebiegu analizy w jednym zwięzłym i  przejrzystym dokumencie