Waga podatności magnetycznej magnetowaga MSB


Waga podatności magnetycznej magnetowaga MSB


Dokumenty do pobrania
Wagi podatności magnetycznej broszura

Opis

Wagi podatności magnetycznej (MSB), znane również jako magnetowagi, znalazły zastosowanie w setkach laboratoriów badawczych i naukowych na świecie.  Urządzenia MSB firmy Sherwood Scientific Ltd zaprojektowano na bazie przełomowej konstrukcji Profesora Dennisa F. Evansa z Imperial College of London. MSB cechuje szereg istotnych zalet zapewniających wyższość tego rozwiązania nad tradycyjnymi metodami pomiaru podatności magnetycznej badanych próbek. Waga MSB MkI wprost nawiązuje do pierwotnego zamysłu Profesora Evansa, podczas gdy MSB Auto jest nowoczesnym, najwyższej klasy urządzeniem kontrolowanym mikroprocesorowo, służącym do oznaczania właściwości magnetycznych gazów, cieczy i ciał stałych. Waga MSB Auto oferuje ponadto wyższą czułość, wszechstronność i ogólną funkcjonalność, dzięki czemu świetnie się nadaje do nowych zastosowań analitycznych w laboratoriach badawczych i przemysłowej kontroli jakości. Oba aparaty są produkowane wyłącznie w Cambridge przez brytyjską firmę Sherwood Scientific Ltd.

Wszystkie materiały można podzielić na podstawie ich właściwości magnetycznych na trzy grupy:

- paramagnetyki, które są przyciągane przez silne pole magnetyczne

- diamagnetyki, które są przez to pole odpychane i 

- ferromagnetyki zdolne do utrzymania własnego pola magnetycznego. Spinowe momenty magnetyczne elektronów tych substancji pozostają ułożone równolegle nawet po usunięciu zewnętrznego pola magnetycznego.

Właściwości para- i diamagnetyczne mogą być poddane obserwacji i mierzone jedynie , gdy się je umiesci w zewnetrznym polu magnetycznym.

Podatność magnetyczna definiowana jest jako stosunek wielkości namagnesowania wywołanego w substancji do siły lub natężenia przyłożonego do niej pola magnetycznego.

Na poziomie molekularnym o tych własnościach decyduje natura elektronów w badanej próbce. Siły magnetyczne są neutralizowane, gdy dwa elektrony są sparowane. Wolne, niesparowane elektrony powodują wzrost sił magnetycznych powodując przyciaganie do silnego pola magnetycznego, a siła tego przyciągania pozostaje w bezpośredniej proporcji do liczby wolnych elektronów. Obecność wolnych elektronów w efekcie prowadzi do zaklasyfikowania danego materiału do grupy paramagnetyków, a ich brak powoduje przypisanie go do kategorii diamagnetyków.

Stopień krystalizacji, reakcje chemiczne, stopień utlenienia i niemal wszystko co może zmienić konfigurację elektronową danej substancji wpływa również na jej właściwości magnetyczne. Podobnie jak w przypadku pomiarów spektralnych, oznaczenia podatności magnetycznej mogą być natury zarówno jakościowej jak i ilościowej. 

Waga podatności MK I firmy Sherwood Scientific Ltd wykazała swą wartość jako idealne urządzenie dla laboratoriów dydaktycznych, gdzie szczególnie istotna jest redukcja kosztu użytych materiałów, odczynników chemicznych i ich utylizacji.

MK I w porównaniu z tradycyjną wagą Guoya dysponuje następującymi zaletami :

  • szybkość i łatwość użycia. Wystarczy umieścić probówkę w stanowisku pomiarowym, by uzyskać natychmiastowy odczyt na wyświetlaczu. 

  • pomiary można wykonać dla wielu rodzaju materiałów diamagnetycznych i paramagnetycznych

  • probówka nadaje się do oznaczeń gazów, cieczy i ciał stałych

  • technika pomiarowa zapewnia czułość i powtarzalność porównywalną z tradycyjną metodą

  • koszt urządzenia jest znacząco niższy niż przy zakupie kompletnego systemu Guoya

  • natychmiast uzyskiwany wynik odczytu może być przy pomocy prostych kalkulacji przeliczony na wartość podatności magnetycznej, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu potrzebnego na ustawienia i pomiar innymi metodami

  • oszczędność materiału - standardowa próbka mieści 250 mg, ale probówki o zwężonej średnicy potrzebują jedynie 50 mg badanego materiału.

  • wagę wyposażono w analogowe wyjście rejestracyjne dzięki któremu można dokonywać obserwacji dynamiki zmian podatności w czasie np. w przypadku reakcji redox

  • MSB MK I jest urządzeniem lekkim, niewielkim i łatwym do przenoszenia, zasilanym 110V lub 240 V

 

Wymiary  urządzenia w cm (szer x gł x wys)

22 x 28 x 14 

Waga aparatu

3.0 kg

Zakres pomiarowy

ok. ± 2×10-5 to ±5×10-8 jednostek arbitralnych

Ilość próby wymagana do precyzyjnego wyznaczenia podatności magnetycznej

70µl (min)

300µl (max)

Ok.. 0.04g stan stały (zależne od gęstości)

Ok. 0.025g roztwór

Minimalny poziom detekcji

10x poniżej podanych wyżej wartości, zależnie od podatności magnetycznej

Prezentacja wyniku

Wyświetlacz cyfrowy

Port analogowy

Siła pola magnetycznego

3.5 kGauss

 

Waga jest dostarczana wraz z uniwersalnym zasilaczem sieciowym pracującym w zakresie 100 do 240 VAC 50/60 Hz z wyjściem 12V DC