Lactostar analizator składu mleka


Lactostar analizator składu mleka


Dokumenty do pobrania

Opis

 Urządzenie do analizy parametrów chemicznych mleka z systemem automatycznego czyszczenia i płukania oraz kalibracją punktu zerowego. 

Urządzenie wykonuje oznaczenia następujących parametrów:  białko, tłuszcz, laktoza, sucha masa beztłuszczowa, substancje mineralne oraz oblicza gęstość i punkt zamarzania na podstawie wcześniej oznaczonych parametrów. 

Parametr Zakres pomiarowy Powtarzalnosć 
Tłuszcz        

0.00% do 8,00%        

8,00% do 40,00

  +/- 0,02 %

    +/- 0,2 %

Białko                    0.00 % do 10.00%  +/- 0,03 %
Laktoza                 0.00 % do 10.00% +/- 0,03 %
SNF                 0.00 % do 15.00 %   +/- 0,04%

Subst. mineralne      

0.00% do 5.00 %    +/- 0,02%

Próbka 12 ml do 20 ml badanego mleka, po zassaniu podlega analizie.

Kalibracja automatyczna, dwupunktowa na podstawie danych mleka referencyjnego. Aparat może zachować w pamięci dane kalibracyjne dla 20 rodzajów mleka i produktów mlecznych. 

Dane techniczne: 

Zasilanie :                   230 VAC / 12 V DC

Wydajność :               do 90 próbek/godzinę

Wielkość próby :        12 ml do 20 ml

Złącza do PC:            RS232, 9600 baud; USB

Drukarka :                złącze równoległe, gniazdo zasilania dla drukarki

Waga :                    15,7 kg

Wymiary:                43 x 20 x 43 cm

Możliwość oznaczenia dwóch innych parametrów takich jak : gęstość i punkt zamarzania. Są to wartości liczone z algorytmu wbudowanego w program urządzenia.

Punkt zamarzania    wartość obliczeniowa    +/- 0,002°C

Gęstość                  wartość obliczeniowa    +/- 0.001

Dane są szybko przenoszone poprzez interfejs.