Waga podatności magnetycznej magnetowaga MSB Auto


Waga podatności magnetycznej magnetowaga MSB Auto


Dokumenty do pobrania

Opis

Wagi podatności magnetycznej (MSB), znane również jako magnetowagi, znalazły zastosowanie w setkach laboratoriów badawczych i naukowych na świecie.  Urządzenia MSB firmy Sherwood Scientific Ltd zaprojektowano na bazie przełomowej konstrukcji Profesora Dennisa F. Evansa z Imperial College of London. MSB cechuje szereg istotnych zalet zapewniających wyższość tego rozwiązania nad tradycyjnymi metodami pomiaru podatności magnetycznej badanych próbek. Waga MSB MkI wprost nawiązuje do pierwotnego zamysłu Profesora Evansa, podczas gdy MSB Auto jest nowoczesnym, najwyższej klasy urządzeniem kontrolowanym mikroprocesorowo, służącym do oznaczania właściwości magnetycznych gazów, cieczy i ciał stałych. Waga MSB Auto oferuje ponadto wyższą czułość, wszechstronność i ogólną funkcjonalność, dzięki czemu świetnie się nadaje do nowych zastosowań analitycznych w laboratoriach badawczych i przemysłowej kontroli jakości. Oba aparaty są produkowane wyłącznie w Cambridge przez brytyjską firmę Sherwood Scientific Ltd.

Wszystkie materiały można podzielić na podstawie ich właściwości magnetycznych na trzy grupy:

- paramagnetyki, które są przyciągane przez silne pole magnetyczne

- diamagnetyki, które są przez to pole odpychane i 

- ferromagnetyki zdolne do utrzymania własnego pola magnetycznego. Spinowe momenty magnetyczne elektronów tych substancji pozostają ułożone równolegle nawet po usunięciu zewnętrznego pola magnetycznego.

Właściwości para- i diamagnetyczne mogą być poddane obserwacji i mierzone jedynie, gdy się je umiesci w zewnetrznym polu magnetycznym.

Podatność magnetyczna definiowana jest jako stosunek wielkości namagnesowania wywołanego w substancji do siły lub natężenia przyłożonego do niej pola magnetycznego.

Na poziomie molekularnym o tych własnościach decyduje natura elektronów w badanej próbce. Siły magnetyczne są neutralizowane, gdy dwa elektrony są sparowane. Wolne, niesparowane elektrony powodują wzrost sił magnetycznych powodując przyciaganie do silnego pola magnetycznego, a siła tego przyciągania pozostaje w bezpośredniej proporcji do liczby wolnych elektronów. Obecność wolnych elektronów w efekcie prowadzi do zaklasyfikowania danego materiału do grupy paramagnetyków, a ich brak powoduje przypisanie go do kategorii diamagnetyków.

Stopień krystalizacji, reakcje chemiczne, stopień utlenienia i niemal wszystko co może zmienić konfigurację elektronową danej substancji wpływa również na jej właściwości magnetyczne. Podobnie jak w przypadku pomiarów spektralnych, oznaczenia podatności magnetycznej mogą być natury zarówno jakościowej jak i ilościowej. 

Magnetowaga AUTO jak wspomniano wcześniej jest urządzeniem kontrolowanym mikroprocesorowo, dzięki czemu podwyższono jej czułość, poszerzono zakres zastosowań oraz ogólną wydajność. AUTO stanowi doskonałe rozwiązanie dla laboratoriów badawczych oraz przemysłowej kontroli jakości. Producentowi udało się zachować zalety MSB MK I oraz uczynić magnetowagę prawdziwie przenośnym aparatem, wyposażając ją w ładowana baterię, która pozwala na do 8h pracy bez zasilania sieciowego, walizkę transportową, zacisk na czas transportu oraz poziomicę. Wartość kalibracyjna została na etapie produkcji zapisana w mikroprocesorze 8751 a cyfrowy wyświetlacz odczyt podatności magnetycznej objętościowej w jednostkach c.g.s. bez dodatkowych przekształceń, czy obliczeń. Urządzenie rozpoznaje średnicę probówki i po wprowadzeniu wagi próbki oraz jej długości wyświetlacz podaje odczyt podatności magnetycznej wagowej. Magnetowaga zeruje się automatycznie, gdy w stanowisku pomiarowym nie ma probówki. Przycisk TARE pozwala na tarowanie wagi po umieszczeniu pustej probówki w stanowisku pomiarowym.

Zakresy pomiarowe

  Xv w czterech przedziałach : 

  0 do +/- 1.999 x 10-7, x 10-6, x 10-5, x 10-4 c.g.s. 

Wymagana objętość próbki

  10ul do 200ul dla precyzyjnych pomiarów absolutnych, w zależności od rozmiaru       probówki 

Natężenie pola magnetycznego

  4.5 kGauss

Ilość próby wymagana do uzyskania miarodajnego wyniku

  10 ul do 400 ul

  0,04 g dla próbki stałej

  0,025 g dla próbki w roztworze

Wyjście analogowe

  Napięcie proporcjonalne do wartości wyświetlanej za pośrednictwem złącza BNC z tyłu urządzenia

Interfejs cyfrowy

  Złącze RS – 232 via 9 – way żeńskie “D”- z tyłu urządzenia

Prezentacja wyniku

  wyświetlacz cyfrowy

                                       

                                                                   Detektor                                             Kontroler                                            Łącznie w walizce 

Wymiary mm:                                   40 H x 180 W x 235 D                      40 H x 100 W x 180 D                             250 H x  550 W x 400 D

Waga  kg:                                                      2,2                                                        0,4                                                               4 

Baterie:                                                                       4 x AA akumulatorki   pełne naładowanie dake > 8 h pracy 

Zasilanie zewnętrzne:                                                    t6-9V d.c ( a.c adapter, 110 V lub 240 V w kpl. jest też ładowarka )